Kenny working within the defense industry

Hur är det att jobba med försvarsindustrin?

Sveriges försvarsindustri är stark och välkänd med långa traditioner. Att vara en alliansfri nation har medfött att Sverige har behövt vara självförsörjande på försvarsmaterial, då man inte har velat göra sig beroende av andra. Numera är inte det egna svenska försvaret största kunden utan Sverige har i stället övergått till att bli en stor exportör till utlandet.

Hur är det att jobba med försvarsindustrin? Read More »