Hur är det att jobba med försvarsindustrin?

Sveriges försvarsindustri är stark och välkänd med långa traditioner. Att vara en alliansfri nation har medfött att Sverige har behövt vara självförsörjande på försvarsmaterial, då man inte har velat göra sig beroende av andra. Numera är inte det egna svenska försvaret största kunden utan Sverige har i stället övergått till att bli en stor exportör till utlandet.
Kenny working within the defense industry

Försvarsindustrin är en stor aktör när det kommer till att skapa arbetstillfällen, siffror på att våra exportörer sysselsätter ca 30 000 personer i Sverige. Många som jobbar inom försvarsindustrin är ingenjörer, vad är det som driver en ingenjör att utveckla försvarprodukter? Vi frågar Kenny Dang en av inContext medarbetare som just nu gör ett uppdrag för BAE Systems.

Beskriv ditt uppdrag för BAE?

Mitt uppdrag är att se till att fordonet jag jobbar med får rätt ingående elkomponenter. Vilket är ett detektivjobb där man får ta hänsyn till interna krav och matcha dem med externa leverantörer produkter. Det krävs att man har tät kontakt, både med interna medarbetare på BAE och även med externa leverantörer och tillverkare. 

Hur går tankarna med att jobba med försvarsprodukter?

När jag fick förfrågan att jobba med försvarsprodukter tyckte jag det lät lite ”läskigt” men efter att ha funderat igenom det ordentligt så kom fram till att jag tyckte det skulle bli spännande att arbeta med produkter som man som civilperson inte har så mycket insyn i, tex har jag aldrig i mina tidigare uppdrag reflekterat över behovet att kunna serva och reparera fordonen i de svåra miljöer som de används i. Att få tänka i andra banor och med en mycket speciell kravspec har gett mig en mycket större produktförståelse och nya perspektiv på världsläget.

Reflekterar man på vad produkterna används till?

Tycker det varierar från projekt till projekt, beror helt på vad det är för produkt. För egen del fokuserar jag mer på komponent för komponent än produkten i sin helhet. Att sluta utveckla försvarsprodukter kommer inte innebära att det är slut på konflikter och dyl. Istället tänker jag mig att starka aktörer kommer då ha ett övertag och andra mindre kommer inte kunna försvara sig. Det känns inte jämlikt och att utveckla produkter som kan balansera läget känns för mig värdefullt och viktigt.

Sverige är en stor exportör av försvarsprodukter med många kompetenta ingenjörer som ger möjligheten att utveckla högteknologiska produkter och sprida dessa i världen. Att arbeta med att utveckla försvarsprodukter väcker ofta känslor och reaktioner. Viktigt att alla själva reflekterar med egna tankar och funderingar. På bara ett par år har världsläget ändrats drastiskt och försvarsfrågan diskuteras mer hos gemeneman. Att sluta producera dessa produkter skulle skapa en obalans och ge de starka aktörerna som kan utveckla egna produkter ett övertag och många länder skulle därmed inte kunna ha möjligheten att försvara sig vid hot eller konflikter.

Latest News

Kenny working within the defense industry

Hur är det att jobba med försvarsindustrin?

Sveriges försvarsindustri är stark och välkänd med långa traditioner. Att vara en alliansfri nation har medfött att Sverige har behövt vara självförsörjande på försvarsmaterial, då man inte har velat göra sig beroende av andra. Numera är inte det egna svenska försvaret största kunden utan Sverige har i stället övergått till att bli en stor exportör till utlandet.

Read More »

Johan predicts 2024

We had a brief conversation with our CTO to discuss the past year and let him predict 2024. Johan wants to see more knowledge sharing, new ideas for second-life batteries, less AI-generated articles, and he will spend a lot of time with his son.

Read More »