Christmas Greetings

The end of the year is getting closer and it is time to wrap up 2022!

We at inContext would like to take the opportunity to thank all of our Partners & Clients during 2022. It’s been a pleasure to work with you this year. Our warmest wishes for a happy holiday season and we are looking forward to a continued collaboration during 2023!

Merry Christmas and Happy New Year!

Latest News

Kenny working within the defense industry

Hur är det att jobba med försvarsindustrin?

Sveriges försvarsindustri är stark och välkänd med långa traditioner. Att vara en alliansfri nation har medfött att Sverige har behövt vara självförsörjande på försvarsmaterial, då man inte har velat göra sig beroende av andra. Numera är inte det egna svenska försvaret största kunden utan Sverige har i stället övergått till att bli en stor exportör till utlandet.

Read More »

Johan predicts 2024

We had a brief conversation with our CTO to discuss the past year and let him predict 2024. Johan wants to see more knowledge sharing, new ideas for second-life batteries, less AI-generated articles, and he will spend a lot of time with his son.

Read More »