Merry Christmas and Happy New Year!

We at inContext want to express our gratitude to all our Partners & Clients for the collaboration throughout 2023. It has been a delightful experience working with you this year. Wishing you a joyful holiday season and eagerly anticipating ongoing collaboration in 2024!

Latest News

Kenny working within the defense industry

Hur är det att jobba med försvarsindustrin?

Sveriges försvarsindustri är stark och välkänd med långa traditioner. Att vara en alliansfri nation har medfött att Sverige har behövt vara självförsörjande på försvarsmaterial, då man inte har velat göra sig beroende av andra. Numera är inte det egna svenska försvaret största kunden utan Sverige har i stället övergått till att bli en stor exportör till utlandet.

Read More »

Johan predicts 2024

We had a brief conversation with our CTO to discuss the past year and let him predict 2024. Johan wants to see more knowledge sharing, new ideas for second-life batteries, less AI-generated articles, and he will spend a lot of time with his son.

Read More »

Merry Christmas and Happy New Year!

We at inContext want to express our gratitude to all our Partners & Clients for the collaboration throughout 2023. It has been a delightful experience working with you this year. Wishing you a joyful holiday season and eagerly anticipating ongoing collaboration in 2024!

Read More »